Welkom bij Pleinschool Helder

Pleinschool Helder is een kleinschalige havo/vwo-school die zich specifiek richt op leerlingen met een vorm van autisme en/of AD(H)D. Als zelfstandige school valt Pleinschool Helder niet onder het speciaal voortgezet onderwijs, maar binnen het reguliere onderwijs.


Ons doel is om bij te dragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen die in staat zijn een studie aan het hbo of een universiteit te volgen. We leren de leerlingen zo goed mogelijk om te gaan met hun
mogelijkheden en beperkingen waarbij de nadruk ligt op wat ze wel kunnen.

Op Pleinschool Helder staat respect voor anderen voorop. Wij bieden structuur en duidelijkheid en wij willen direct, eerlijk en helder communiceren met alle partijen.


Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 040 - 215 52 02 
of mail
uw vraag naar info-helder
@sghetplein.nl


Ook is er aanvullende informatie te vinden op Scholen op de kaart 

Mevrouw I. van Eijndhoven - Kooijman
Vestigingsdirecteur

     

Nieuws
Afwijkend dagrooster dinsdag 28 november klassen 1 t/m 3
Aanstaande dinsdag 28 november zijn wij, vanwege de afwezigheid van meerdere docenten en de verhuizing van ons technieklokaal, genoodzaakt een afwijkend dagrooster te hanteren voor de klassen 1 t/m 3. De lessen op die dag eindigen om 12:50 uur. Leerlingen die, door vervoersproblemen, niet naar huis kunnen zullen tot 15:00 uur op school de mogelijkheid krijgen om aan huiswerktaken te werken.
Nieuw logo, nieuwe naam én nieuwe huisstijl
Vanaf vandaag gaan wij gebruik maken van ons nieuwe logo en onze nieuw huisstijl. Klik hier voor een indruk. Daarnaast vindt er een naamswijziging plaats, wij heten dan ook vanaf heden Helder. HAVO/VWO. Te zijner tijd zal er ook een nieuwe website verschijnen, volledig passend bij onze nieuwe huisstijl. Hiervan houden wij u op de hoogte.
Start werkzaamheden terrein Eikenburg
Tot half december zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd op terrein Eikenburg. De uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a. de aanleg van riolering, grond- en bestratingswerkzaamheden. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Hier vindt u meer informatie en hier vindt u plattegronden van de verschillende fases.
Pagina 1 van 52Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

Agenda
Schoolgids
 

 
Download
hier onze

Schoolgids
2017 - 2018

Direct naar:

 
  Magister
voor ouders
en leerlingen
Magister
voor docenten


CumlaudeTwitter
Instagram
Instagram

Office 365

 
 
 
 
Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV