Welkom bij Pleinschool Helder


Regulier maar dan anders: Pleinschool Helder. Een havo/vwo-school voor leerlingen met een autismespectrumstoornis en/of AD(H)D. Ons doel: bijdragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen die in staat zijn een studie aan het hbo of een universiteit te volgen. We leren de leerlingen zo goed mogelijk om te gaan met hun mogelijkheden en beperkingen waarbij de nadruk ligt op wat ze wel kunnen. Op Pleinschool Helder staat respect voor anderen voorop; we bieden structuur en duidelijkheid; en we willen direct, eerlijk, en helder communiceren met alle partijen.
                 Ga direct naar informatie over
           Dance4Life
 
                             
Waar wij voor staan? Structuur en duidelijkheid: Helder.
Meer informatie?
Bel 040 -215 52 02 of stel uw vraag per e-mail: info-helder@sghetplein.nlI. van Eijndhoven - Kooijman
Vestigingsdirecteur


Direct naar:

Agenda
Klik hier voor de gehele agenda

Nieuws
Klik hier voor meer nieuwsSchoolgids
   

 
Download
hier onze

Schoolgids
2014-2015

Brochure

Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV