Welkom bij Pleinschool Helder


Algemene informatieavond nieuwe leerlingen schooljaar 2018/2019 

24 oktober 2017 19:30 - 21:00 uur, voor meer info klik hier


Pleinschool Helder is een kleinschalige havo/vwo-school die zich specifiek richt op leerlingen met een vorm van autisme en/of AD(H)D. Als zelfstandige school valt Pleinschool Helder niet onder het speciaal voortgezet onderwijs, maar binnen het reguliere onderwijs.


Ons doel is om bij te dragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen die in staat zijn een studie aan het hbo of een universiteit te volgen. We leren de leerlingen zo goed mogelijk om te gaan met hun
mogelijkheden en beperkingen waarbij de nadruk ligt op wat ze wel kunnen.

Op Pleinschool Helder staat respect voor anderen voorop. Wij bieden structuur en duidelijkheid en wij willen direct, eerlijk en helder communiceren met alle partijen.


Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 040 - 215 52 02 
of mail
uw vraag naar info-helder
@sghetplein.nl


Ook is er aanvullende informatie te vinden op Scholen op de kaart 

Mevrouw I. van Eijndhoven - Kooijman
Vestigingsdirecteur

     

Nieuws
Start werkzaamheden terrein Eikenburg
Tot half december zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd op terrein Eikenburg. De uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a. de aanleg van riolering, grond- en bestratingswerkzaamheden. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Hier vindt u meer informatie en hier vindt u plattegronden van de verschillende fases.
Onderzoek gezinsrelaties na scheiding
Recent gescheiden ouders en kinderen (8-16 jaar) worden gezocht voor onderzoek Gezinsrelaties na Scheiding door Universiteit Utrecht. Met dit onderzoek willen zij beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen.Voor meer informatie klik hier.
Richtlijnen toelaatbaarheid auditieve en/of communicatieve beperking
Van de Taalbrug ontvingen wij een brief over de Richtlijnen Toelaatbaarheid voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Zij informeren in deze brief over punten die voor de verwijzer van belang zijn om rekening mee te houden. De brief kunt u hier inzien.
Pagina 1 van 51Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

Agenda
Schoolgids
   

 
Download
hier onze

Schoolgids
2016 - 2017

Brochure
2016 - 2017


Direct naar:

 
  Magister
voor ouders
en leerlingen
Magister
voor docenten


CumlaudeTwitter
Instagram
Instagram

Office 365

 
 
 
 
Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV