Welkom op onze website

Wij informeren  u graag  over het onderwijsconcept dat wij hebben ontwikkeld voor leerlingen, die in de onderbouw van het voortgezet onderwijs nog extra aandacht en ondersteuning nodig hebben.

Het Antoon Schellenscollege is een unieke vmbo-school in Eindhoven e.o., die binnen Passend Onderwijs niet is weg te denken. De school heeft in meer dan 30 jaar zich verdiept in leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Tot op heden hebben we de expertise met succes weten te behouden. Er is veel waardering voor de zorg die wij besteden aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. En daar zijn wij trots op!

Kleinschalig en betrokken

Een zeer betrokken en deskundig team begeleidt de 250 leerlingen in een kleinschalige, veilige en gestructureerde leeromgeving. In de aanpak staat de uniciteit van de leerling én waardering voor elkaar voorop. Wij zijn laagdrempelig voor ouders en/of verzorgers, want alleen samen kunnen we de ontwikkelingskansen van de leerling zo optimaal mogelijk maken.

Kijkt u maar eens verder naar ons onderwijsaanbod op de volgende pagina’s. Hopelijk proeft u hierin ook de sfeer van het Antoon Schellenscollege, want dat is wat de school zo uniek maakt.

Wij geven u de tip om daarvoor ook de brochure en de online schoolgids te downloaden!

Mocht dit bezoek aan de website vragen of reacties bij u oproepen, dan zijn we graag bereid tot nader uitleg.

Veel leesplezier.
Team Antoon Schellenscollege

Actueel
Voorstelling Engels
On Thursday April 2nd, our school was visited by a real English theatre company. ......
 
Sponsorloop 2015
Sponsorloop 22 april hebben we weer onze jaarlijkse sponsorloop. De leerlingen zijn volop bezig met het inzamelen van geld. Met dit geld kunnen diverse projecten die betrekking hebben op het welzijn van kinderen gerealiseerd worden.
 
Deelname tevredenheidsonderzoek
Uw mening over ons onderwijs vinden wij heel belangrijk, omdat wij daarmee de kwaliteit van ons werk zouden kunnen verhogen. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u en uw zoon/dochter zou willen deelnemen aan het DUO-tevredenheidsonderzoek.
 
Veel bezoekers op inloopmiddag
Zo’n 300 belangstellenden bezochten de inloopmiddag op woensdag 28 januari.
Veel leerlingen hadden zich opgegeven om mee te helpen.
Er waren mini-lesjes en onze eigen leerlingen verzorgden ook rondleidingen. Dit deden ze met veel enthousiasme. Ze lieten blijken hoe trots ze zijn op hun school.
 
Classis Express op bezoek
Het Antoon Schellenscollege krijgt weer bezoek van de Classic Express. De eerste rijdende concertzaal in de wereld. Op een leuke kindvriendelijke manier maken we (letterlijk) van dichtbij kennis met de prachtige wereld van de klassieke muziek.
 

 
Direct naar:
Agenda
Problemen met openen van de schoolgids?
Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies voor
koppeling openen, of link openen.


Schoolgids
Schoolbrochure
Fotoboeken
Inhoud toevoegen ...
Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV