Welkom op onze website

Het team van het Antoon Schellenscollege informeert u graag  over het onderwijsconcept dat zij biedt aan 250 leerlingen, die in de onderbouw van het voortgezet onderwijs nog extra aandacht en ondersteuning nodig hebben.

Al 33 jaar is het Antoon Schellenscollege een unieke onderwijsvoorziening in Eindhoven e.o., die ook binnen Passend Onderwijs niet is weg te denken.

De ingrediënten daarvoor hebben we met succes weten te behouden. Er is veel waardering voor de zorg die wij besteden aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. En daar zijn wij trots op!

Kleinschalig en betrokken

Een zeer betrokken en deskundig team begeleidt de leerlingen in een kleinschalige, veilige en gestructureerde leeromgeving. In de aanpak staat de uniciteit van de leerling én waardering voor elkaar voorop. Wij zijn laagdrempelig voor ouders en/of verzorgers, want alleen samen kunnen we de ontwikkelingskansen van de leerling zo optimaal mogelijk maken.

Kijkt u maar eens verder naar ons onderwijsaanbod op de volgende pagina’s. Hopelijk proeft u hierin ook de sfeer van het Antoon Schellenscollege, want dat is wat de school zo uniek maakt.

Wij geven u de tip om daarvoor ook de brochure en de online schoolgids te downloaden!

Mocht dit bezoek aan de website vragen of reacties bij u oproepen, dan zijn wij graag bereid tot nadere uitleg.

Veel leesplezier.

Actueel
Herdenking Marcel

Dinsdag 12 mei hebben we aan het einde van de schooldag samen met de ouders en zussen van Marcel, alle leerlingen en medewerkers kort stil gestaan bij het overlijden van onze leerling Marcel Diesbergen. Na een mooie, korte herdenking hebben we - met begeleiding van muziek, gedrumd door klasgenoten van Marcel - allemaal een ballon opgelaten, ieder met onze eigen gedachten aan Marcel.

Voorstelling Engels
On Thursday April 2nd, our school was visited by a real English theatre company. ......
 
Sponsorloop 2015
Sponsorloop 22 april hebben we weer onze jaarlijkse sponsorloop. De leerlingen zijn volop bezig met het inzamelen van geld. Met dit geld kunnen diverse projecten die betrekking hebben op het welzijn van kinderen gerealiseerd worden.
 
Deelname tevredenheidsonderzoek
Uw mening over ons onderwijs vinden wij heel belangrijk, omdat wij daarmee de kwaliteit van ons werk zouden kunnen verhogen. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u en uw zoon/dochter zou willen deelnemen aan het DUO-tevredenheidsonderzoek.
 
Veel bezoekers op inloopmiddag
Zo’n 300 belangstellenden bezochten de inloopmiddag op woensdag 28 januari.
Veel leerlingen hadden zich opgegeven om mee te helpen.
Er waren mini-lesjes en onze eigen leerlingen verzorgden ook rondleidingen. Dit deden ze met veel enthousiasme. Ze lieten blijken hoe trots ze zijn op hun school.
 

 
Direct naar:
 12 mei
2015
 Belangrijke informatie over magister6. Na het  opstarten van Magister6 op PC, tablet of smartphone moet u Magister eenmalig helemaal afsluiten, de browser afsluiten en vervolgens kunt u de browser en magister6 weer opstarten. Hierna is de nieuwste versie correct geïnstalleerd.
Magister6

Magister inloggen
leerlingen en ouders

 

                Magister inloggen
personeel 

N@tschool


n@tschool inloggen

Agenda
Problemen met openen van de schoolgids?
Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies voor
koppeling openen, of link openen.


Schoolgids
Schoolbrochure
Fotoboeken
Inhoud toevoegen ...
Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV