Inhoud toevoegen ...

Welkom op onze website

Het team van het Antoon Schellenscollege informeert u graag  over het onderwijsconcept dat zij biedt aan 250 leerlingen, die in de onderbouw van het voortgezet onderwijs nog extra aandacht en ondersteuning nodig hebben.

Al dertig jaar is het Antoon Schellenscollege een unieke onderwijsvoorziening in Eindhoven e.o., die straks ook binnen Passend Onderwijs niet is weg te denken.

De ingrediënten daarvoor hebben we met succes weten te behouden. Er is veel waardering voor de zorg die wij besteden aan de aan ons toevertrouwde leerlingen.
En daar zijn wij trots op!

Kleinschalig en betrokken

Een zeer betrokken en deskundig team begeleidt de leerlingen in een kleinschalige, veilige en gestructureerde leeromgeving. In de aanpak staat de uniciteit van de leerling én waardering voor elkaar voorop. Wij zijn laagdrempelig voor ouders en/of verzorgers, want alleen samen kunnen we de ontwikkelingskansen van de leerling zo optimaal mogelijk maken.

Kijkt u maar eens verder naar ons onderwijsaanbod op de volgende pagina’s. Hopelijk proeft u hierin ook de sfeer van het Antoon Schellenscollege, want dat is wat de school zo uniek maakt.

Mocht dit bezoek aan de website vragen of reacties bij u oproepen, dan zijn wij graag bereid tot nadere uitleg.

Veel leesplezier.
Actueel
Antoon Schellenscollege organiseert sponsorloop

Op woensdag 28 mei 2014 a.s. vindt de jaarlijkse sponsoractie plaats. De leerlingen zullen dan geld inzamelen voor drie projecten door een bepaalde afstand af te leggen waarvoor zij gesponsord worden. Met dit geld kunnen diverse projecten die betrekking hebben op het welzijn van kinderen in Moldavië gerealiseerd worden.

 
Bijeenkomst "Ontmoet Autisme"
Het Samenwerkingsverband Autisme organiseert op woensdag 2 april een informatiemarkt voor mensen met autisme en diverse lezingen.
 
Project Omgaan met Sociale Media
Het omgaan met sociale media (whatsapp, facebook e.d.) is voor veel leerlingen een leuke manier om veel, snel te communiceren en informatie te delen. Het levert hen sociale relaties en aandacht op, maar ook informatie en amusement.

 

 
Direct naar:
 


                                 Magister inloggen  

N@tschool


n@tschool inloggen

Agenda
Schoolgids
Fotoboeken
Schoolbrochure
Schoolbrochure Naar het Antoon Schellens
Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV