Welkom op onze website

Wij informeren  u graag  over het onderwijsconcept dat wij hebben ontwikkeld voor leerlingen, die in de onderbouw van het voortgezet onderwijs nog extra aandacht en ondersteuning nodig hebben.

Het Antoon Schellenscollege is een unieke vmbo-school in Eindhoven e.o., die binnen Passend Onderwijs niet is weg te denken. De school heeft in meer dan 30 jaar zich verdiept in leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Tot op heden hebben we de expertise met succes weten te behouden. Er is veel waardering voor de zorg die wij besteden aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. En daar zijn wij trots op!

Kleinschalig en betrokken

Een zeer betrokken en deskundig team begeleidt de 250 leerlingen in een kleinschalige, veilige en gestructureerde leeromgeving. In de aanpak staat de uniciteit van de leerling én waardering voor elkaar voorop. Wij zijn laagdrempelig voor ouders en/of verzorgers, want alleen samen kunnen we de ontwikkelingskansen van de leerling zo optimaal mogelijk maken.

Kijkt u maar eens verder naar ons onderwijsaanbod op de volgende pagina’s. Hopelijk proeft u hierin ook de sfeer van het Antoon Schellenscollege, want dat is wat de school zo uniek maakt.

Wij geven u de tip om daarvoor ook de brochure en de online schoolgids te downloaden!

Mocht dit bezoek aan de website vragen of reacties bij u oproepen, dan zijn we graag bereid tot nader uitleg.

Veel leesplezier.
Team Antoon Schellenscollege

Actueel
Artikel groot Eindhoven
"Op de juiste weg met Passend Onderwijs" lazen we in Groot Eindhoven in een artikel over het Antoon Schellenscollege op 4 mei jl. "Het draait hier niet om wat je niet kan, maar om wat je wél kan."
 
Antoon Schellenscollege loopt Klokgebouwloop
Een enthousiaste groep Antoon Schellens hardlopers, zowel leerlingen als medewerkers, deed afgelopen zondag 13 maart mee aan de klokgebouwloop. Ook supporters hadden zich in grote getalen verzameld om het Antoon Schellens team aan te moedigen.
 
Nieuwsbrief voor ouders
Op donderdag 3 maart 2016 verstuurden wij het derde informatiebulletin voor ouders. U vindt dit op deze website onder ouders > downloads > nieuwsbrieven.
Contactaanvragen schooljaar 2016-2017
Onze contactaanvraag voor het volgende schooljaar staat online onder aanmelden. Ouders schrijven zich hiermee eveneens in voor een informatieavond. De eerstvolgende informatieavonden zijn op op 11 januari en 26 januari , aanvang 19.00 uur. Op 20 januari van 15.00 tot 18.00 uur hebben we een inloopmiddag.
Nieuw schooljaar 2015-2016
Het schooljaar 2015-2016 is weer gestart. Voor de ouders van de S1 en S2 klassen zijn er op 14 en 15 september informatieavonden. De informatie hierover is te vinden in de agenda of onder ouders > downloads.

 
Direct naar:
Agenda
Problemen met openen van de schoolgids?
Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies voor
koppeling openen, of link openen.


Schoolgids
Schoolbrochure
Fotoboeken
Inhoud toevoegen ...
Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV