Theaterdag 13 maart 2015
Minilessen op 11 februari 2015  14.00 -16.00 uur

Inschrijven voor de minilessen kan nu al door een mail te sturen naar
info-aloysius@sghetplein.nl of telefonisch 040- 2920258
Graag NAW gegevens en naam huidige school vermelden.
Aanmelden leerjaar 2015/2016  9, 10 en 11 maart 2015

 

                  Belangrijke informatie:
Het blauwe aanmeldformulier wat verstrekt is door de basisschool dient u mee te nemen naar de aanmelding.
Zonder dit aanmeldformulier kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen.
Aloysius/De Roosten zal zelf nog een schoolspecifiek intakeformulier verstrekken waarop aanvullende informatie kan worden genoteerd. Dit formulier kunt u 
hier downloaden en ingevuld meenemen naar de aanmelding.


     

   
                                   
Vroege aanmelding op 2, 3 en 4 februari 2015

Leerlingen die aangemeld worden voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld een leerling met een diagnose binnen het autistisch spectrum of ADHD, moeten aangemeld worden in de week van 2 tot en met 6 februari 2015. U kunt dan op de volgende tijden binnen lopen voor een aanmelding.

Maandag 2 februari 2015 15.00 tot 20.00 uur
Dinsdag 3 februari 2015 15.00 tot 20.00 uur
Woensdagmiddag 4 februari 2015 14.30 tot 17.00 uur


U hoeft op deze tijden geen afspraak te maken voor een inschrijving. Wij vinden het wel altijd prettig als uw zoon of dochter mee komt naar dit gesprek.


Reguliere aanmelding

9 en 10 maart 2015 van 16.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 21.00 uur
11 maart 2015 van 14.30 tot 17.00 uur

Welkom bij Aloysius/De Roosten
 

School voor: mavo (vmbo-t),  determinatie onderbouw vmbo-k/g/t 

Aloysius/De Roosten is een kleine school waar leerlingen en  docenten elkaar persoonlijk ken-nen. De lijnen zijn kort waardoor de leerlingen gemakkelijk contact leggen. Ouder(s)/verzorger(s) ervaren de school als toegankelijk. 
Wij bieden leerlingen een veilige, geborgen omgeving en persoonlijke aandacht. Dit maakt het voor onze leerlingen mogelijk om het beste uit zichzelf te halen.

Die kleinschaligheid vinden we niet alleen terug in het gebouw, maar ook in de organisatie van de school. De school kent een onderbouw- en bovenbouwteam. Het team bestaat uit een teamleider, een leerlingbegeleider, een aantal vaste vakdocenten en mentoren. Deze wijze van organiseren houdt de lijnen kort. U bent snel daar waar u zijn moet.        

Nieuws
Thema avond alcohol en jongeren op 2 februari
Deze thema avond is georganiseerd door de oudervereniging. Gastspreker is kinderarts Rolf Pelleboer, werkzaam op de alcohol poli van het Catharina ziekenhuis te Eindhoven. Aanvang van de thema avond is 20.00 uur. Graag aanmelden per mail: adr-oudervereniging@sghetplein.nl.
Excursie Blijdorp op woensdag 28 januari voor leerjaar 2
De leerlingen hebben hierover een brief ontvangen. Houd er rekening mee dat de bus om 8.30 uur vertrekt en dat daarom alle leerlingen van leerjaar 2 om 8.15 uur op school moeten zijn. Graag zelf een lunchpakket, regenkleding en etui met inhoud meenemen.
Maandag 26 januari leerlingen vrij in verband met studiedag
De volgende dag dinsdag 27 januari is er les tot en met het derde lesuur (11.00 uur).
Dinsdag 27 januari les tot 11.00 uur
Deze dag mogen de leerlingen na 11.00 uur naar huis in verband met de rapportbesprekingen over rapport twee. Deze rapporten ontvangen de leerlingen op vrijdag 30 januari. De ouderavond hierover is op maandag 9 februari. Informatie hierover volgt nog.

Nieuwbouw
Wij houden u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de nieuwbouw. Klik hier voor meer informatie. Medio 2016 verhuizen we naar onze nieuwe locatie aan de Saenredamstraat in Eindhoven.
      
Direct naar ...
Schoolgids
Fotoboeken
 

Aloysius/De Roosten heeft Facebook en een Twitteraccount.
Klik op de icon.

    
 Nieuwsblog

Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV